Profesor emeritus Enver Halilović izjavio je da Deklaracija svesrpskog sabora predstavlja pravno-političku agresiju na Bosnu i Hercegovinu i da je to snažan antibosanski i antidejtonski udar, a u istoj mjeri i iredentističko-secesionistički pravno-politički atak Republike Srpske na suverenitet Bosne i Hercegovine, prenosi Anadolija.

Okrugli sto Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99“ i NVO “Čuvari Bosne“ održan je danas o temi “Antibosanske doktrine i ideologije: Deklaracije Svesrpskog sabora“.

Predsjednik ”Kruga 99” Adil Kulenović kazao je da je ovo svojevrsna najava budućih zajedničkih aktivnosti "Kruga 99" i nevladine organizacije "Čuvari Bosne", odnosno Konvencije “Bosna je naša, bosanska“ koja će se održati 4. jula. Uslijedit će i skupovi u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine.

Uvodničari današnjeg okruglog stola bili su Enver Halilović i Jahja Muhasilović.

Halilović je istakao da Deklaracija svesrpskog sabora, koju su Vlada Republike Srbije i Vlada bh. entiteta Republike Srpske usvojile u Beogradu 8. juna, predstavlja sadržajnu sintezu svih historijskih oblika velikosrpskih političkih projekata.

“Dvije su bitne razlike između prethodnih pansrpskih nacionalističkih i hegemonističkih dokumenata i ove deklaracije. Prvo, za razliku od prethodnih etnocentričnih dokumenata koje su pisali pojedinci, Deklaraciju svesrpskog sabora su kreirala dva predsjednika, Srbije i Repunlike Srpske, a usvojile su ga dvije vlade. Drugo, svi prethodni regionalni velikosrpski politički projekti imaju literarnu, naučno-historijsku dokumentarnu, političku formu i sadržaj. Deklaracija prije svega jeste pravno, praktično politički dokument i ima državnu obavezujuću vrijednost. To je ono što skreće na ovaj dokument i zabrinjava“, kazao je Halilović.

Ističući da deklaracija obuhvata najmanje četiri tematske oblasti, Halilović je kazao da ona prvo uređuje organe i okvir rada, a da potom sadrži hegemonističke, etnopolitičke, vjerskoduhovne i kulturološke postulate.

“Sadrži negaciju genocida u Srebrenici i rezolucije Ujedinjenih nacije. Deklaracija je ustvari pravno-politička agresija na Bosnu i Hercegovinu i to je snažan antibosanski, antidejtonski udar. U istoj mjeri je to i iredentističko-secesionistički pravno-politički atak Republike Srpske na suverenitet Bosne i Hercegovine“, kazao je Halilović.

Muhasilović je istakao da prolazimo kroz kritičan period pokušaja velikosrpske politike koja ne uvažava druge nacionalne identitete i pokušava “posrbiti “ sve što može.

“Zabrinjavajuće je da smo trenutno u situaciji da imamo rukovodstvo koje ne razumije opasnost koja dolazi iz Beograda. Imamo rukovodstvo koje na slijetanje helikoptera iz Srbije u BiH kaže da to nije njihova nadležnost, iako su izabrani da brane suverenitet i nezavisnost države. Tako smo u kao udruženja Čuvari Bosne i Krug 99 shvatili da je vrijeme da se da adekvatan odgovor na ovu agresivnu srpsku politiku koja je orjentirana protiv suvereniteta BiH. Ovo je pokušaj da se animira šira, intelektualna, politička, ekonomska elita i šira javnost koja bi uz svenacionalnu sinergiju dala odgovor na ovaj srpski iredentizam, koji će kako vrijeme bude odmicalo postajati sve agresivniji“, kazao je Muhasilović.