Ministrica odgoja i obrazovanja u Vladi Kantona sarajevo Naida Hota-Muminović poslala je direktorima škola informaciju u kojoj se poziva na ispekcijski nalaz i od direktora zahtjeva da povuku iz upotrebe sporno dezinfekcijsko sredstvo.

Tim povodom predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo Saudin Sivro na svome Facebook profilu postavio je tri značajna pitanja, i četvro kao naslov svog posta: “Da li je i ko koga trovao u školama?”

Sivro je javno upitao, vjerovatno ministricu Hota-Muminović, da li je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo sporno dezinfekciono sredstvo DeziClor "proslijedilo" kao donaciju školama? Da li će i ko odgovarati zbog upotrebe spornog dezinfekcionog sredstva DeziClor?

Ako je sporno dezinfekciono sredstvo DeziClor školama "proslijeđeno" kao donacija, zašto istu tu donaciju Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo ne vrati dobavljaču?