Benjamina Karić, gradonačelnica Grada Sarajeva, kandidatkinja je Trojke (SDP, NiP i Naša stranka) za načelnicu Općine Novo Sarajevo na Lokalnim izborima koji će biti 6. oktobra.

Za ovu kandidaturu morala je po zakonu promijeniti općinu prebivališta, odnosno odjaviti se iz Općine Centar i prijaviti u Općinu Novo Sarajevo, što je i učinila, prema pisanjima medija.

U međuvremenu je objavljeno i potvrđeno da je kupila novi stan na području Općine Centar, u ulici Titova 19.

Postavlja se pitanje gdje Karić zaista stanuje, gdje će stanovati tokom trajanja mandata ako joj građani daju povjerenje na izborima, ima li samo fiktivno prebivalište u Novom Sarajevu, vara li birače, piše danas Faktor. 

Karić smo u ponedjeljak uputili pitanja na e-mail Gradske uprave Sarajeva u vezi kupovine stana i tražili pojašnjenje, s obzirom na to da je portal Valter objavio da je kupila stan u zgradi čiju je obnovu fasade finansirala Gradska uprava. Između ostalog, pitali smo od kada stanuje u Titovoj 19. Ako stanuje. Odgovore još čekamo.

Prema Zakonu o prebivalištu BiH, pod prebivalištem smatra se općina ili distrikt u kojem se državljanin nastani s namjerom da tamo stalno živi. Ista odredba je i u Izbornom zakonu BiH. 

Almir Bečarević, predsjednik Kantonalnog vijeća Stranke za BiH, jučer je problematizirao upravo ovu kupovinu stana, postavljajući pitanje da li Karić svjesno vara glasače u Općini Novo Sarajevo.

- Kandidatura gradonačelnice ne bi uopće bila sporna da zbog iste nije došlo povratkom na adresu njenih roditelja u Općinu Novo Sarajevo. Ovaj povratak na ognjište roditelja se desio kada je postalo izvjesno da će biti kandidovana ispred SDP-a za načelnicu Novog Sarajeva. Zakonski je moguće mijenjati mjesto prebivališta, a da li je moralno, samo zbog izbora, ostaje otvoreno pitanje.

Sada imamo situaciju da je gradonačelnica kupila stan u Općini Centar i javno saopćila da stanuje u stanu od 50 metara kvadratnih u Općini Centar i da želi veći, što apsolutno nije sporno niti zakonski upitno.

Ono što jeste upitno je to da iz Općine Centar (stvarno prebivalište) "prelazi" u Općinu Centar (novo prebivalište), što sama priznaje, a fiktivno prebivalište, zbog kandidature, ostaje Općina Novo Sarajevo – istakao je Bečarević.

Od Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine zatražili smo odgovor na pitanja koliko prije lokalnih izbora neko mora prijaviti prebivalište u općini za koju se planira kandidirati i mora li (i kako) dokazati da ima prebivalište u toj općini, te može li neko ko je kandidat stvarno živjeti na području druge općine, a samo formalno biti prijavljen tamo gdje je kandidat, ko to provjerava. 

- Izborni zakon BiH je definisao "prebivalište" kao općinu, grad ili distrikt u kojem se državljanin nastani s namjerom da tamo stalno živi.

Članom 4.2 Izbornog zakona BiH je propisano sljedeće: "Da bi se ovjerio za izbore za sve organe na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, nezavisni kandidat ili kandidat na kandidatskoj listi političke stranke, nezavisnih kandidata ili kandidatskoj listi koalicije mora ispunjavati sljedeće pored ostalih uvjeta i to da kandidat mora biti upisan u Centralni birački spisak u općini u kojoj se kandiduje, ili u općini unutar granica izborne jedinice ako se kandiduje za viši nivo vlasti, najkasnije do dana raspisivanja izbora - naveli siz iz CIK-a.

Nadalje, dodali su, prema odredbama člana 3.5 stav (9) Izbornog zakona BiH, nadležni organi koji vode službene evidencije o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu državljana BiH odgovorni su za ažurnost i ispravnost navedene evidencije, te su dužni da čuvaju dosjee dokumenata, javnih isprava i zahtjeva građana na osnovu kojih se vodi i ažurira Centralni birački spisak i da na zahtjev Centralne izborne komisije BiH, osiguraju pristup i uvid u ove dokumente.

- Dok je članom 3.12 stav (2) Izbornog zakona BiH propisano da nadležni organ koji vodi evidenciju o promjenama prebivališta i boravišta vrši provjeru tačnosti podataka o promjeni prebivališta i boravišta, o čemu se sačinjava službeni izvještaj.

Podsjećamo da u skladu sa Zakonom o prebivalištu i boravištu državljana BiH, prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta, kao i adrese stanovanja, u okviru svoje nadležnosti, u Federaciji BiH vrše kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine nadležni organ - odgovor je iz CIK-a.

Prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, izabranom članu organa vlasti prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran između ostalog ako odjavi prebivalište s područja izborne jedinice u kojoj je upisan u Centralni birački spisak da glasa i u kojoj je izabran, istekom roka od šest mjeseci od dana odjave prebivališta.

Dakle, osim što je upitna tačnost podataka o prebivalištu buduće kandidatkinje za načelnicu Novog Sarajeva Benjamine Karić, u smislu onoga kako Zakon prebivalište definira, ukoliko bude izabrana za načelnicu i tokom mandata promijeni adresu prebivališta, navede stan u kojem očito namjerava u skorijoj budućnosti živjeti, Karić će po sili zakona izgubiti pravo na mandat. 

Karić je ovih dana u medijima davala izjave prema kojima je jasno da u skorijoj budućnosti namjerava živjeti u Titovoj 19, što je na području Centra, a ne Novog Sarajeva, gdje je kandidatkinja za načelnicu. Novi stan, kako je navela, kupila je zbog "proširenja porodice" i "da je mužu bliže ići na posao". 

U slučaju da bude izabrana, hoće li Karić čekati istek mandata od četiri godine da porodica preseli u komotniji dom? Teško. 

Da li je trenutno prebivalište Benjamine Karić u Novom Sarajevu fiktivno ili stvarno očigledno je, i prema navodima CiK-a, na MUP-u KS da utvrdi.