Figurice, kadionice i kristali iz mamelučkog i osmanskog razdoblja pronađeni u arheološkom nalazištu na putu hadža kod Eilata

Figurice i drugi ukrasi pronađeni su u drevnom kampu za hadžije u blizini Eilata.  Nalazi, među kojima su kadionice i čegrtaljke, otkriveni su u drevnom kampu nazvanom Netafim 2, od strane stručnjaka sa Hebrejskog univerziteta.

Netafim 2 je jedan od mnogih kampova duž ruta hadža korištenih od sedmog do 19. stoljeća, a nova otkrića su samo još jedan u nizu nalaza iz mamelučkog i osmanskog razdoblja duž cesta za Meku. Identificirani su dugi dijelovi ceste (koja je bila zemljana, neasfaltirana), kao i kampovi, uglavnom iz mamelučkog i kasnijeg osmanskog razdoblja. Također, natpisi pronađeni u prethodnim iskopavanjima u Netafimu 2, jedan iz 1335. i jedan iz 1508. godine, podupiru tezu da je mjesto bilo namijenjeno hadžijama.

Hadž u Meku jedan je od pet stubova islama a tradicija je, kako se smatra, započela sa samim Poslanikom otprilike 632. godine. Među najranijim zapisima o hadžu hodočasnika izvan Arabije bio je papirus koji je početkom osmog stoljeća napisala osoba po imenu Sahl Abd al-Aziz o čovjeku po imenu Uqba u Egiptu, pozivajući Uqbu da mu se pridruži na hodočašću i, tom prilikom, vrati njegove deve. Oni bi putovali uz Darb al-Hajj al-Masri - put od Kaira do Eilata/Aqabe koji je zatim nastavljao do Meke. Još jedan papirus izradio je neki Abd al-Malik, koji je oko 725. godine vodio karavan hadžija od Damaska do Meke rutom zvanom Darb al-Hajj al-Shami.

Arheolozi su identificirali 30 kružnih baza za šatore, svaku promjera oko četiri metra. Neka od tih baza šatora bila su samo očišćeno tlo, a neka su bila okružena kamenjem. Šatori su bili izrađeni od tkanine.

Netafim 2 također ima strukturu koja je sada identificirana kao pekara, a koju je prvi arheolog na tom mjestu – Benno Rothenberg 1960-ih – pogrešno zamijenio za peć. Također je mislio da su kameni prstenovi ruševine silosa, ali nova su iskopavanja otkrila dokaze jednostavnog namještaja, poput postolja za klupe, koje silos ne bi imao, ali životni prostor bi, objašnjavaju stručnjaci.