Impressum

 • Adresa: Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo, BiH
 • Telefon: 00 387 33 942-660
 • E-mail: [email protected][email protected][email protected]
 • Medijski partner: www.faktor.ba
 • Broj računa: Turkish Ziraat Bank: 186000-1074262123
 • Izdavač: Simurg media d.o.o.
 • Glavni i odgovorni urednik: Filip Mursel Begović
 • Zamjenica glavnog i odgovornog urednika: Amina Šećerović-Kaşli
 • Izvršni urednik: Mahir Sokolija
 • Urednici: Nedim Hasić, Jakub Salkić
 • Urednik fotografije: Velija Hasanbegović
 • Grafička urednica: Vildana Demirović
 • Redakcija: Mirza Abaz, Alma Arnautović
 • Fotografije: Stav, Fotoslužba Faktora, Anadolija, EPA i FENA
 • Lektorica: Irma Kaltak Kapo
 • Vanjska saradnja: Bojan Budimac, Mustafa Drnišlić, Anes Džunuzović, Hasan Eminović, Šaban Gadžo, Željko Grahovac, Jasmin Grošić, Damir Hadžić, Medin Halilović, Amir Hasanović, Armin Hodžić, Irfan Horozović, Alosman Husejnović, Sadik Ibrahimović, Ammar Kulo, Admir Lisica, Adem Mehmedović, Almir Mehonić, Fikret Muslimović, Faris Nanić, Bajro Perva, Izet Perviz, Esad Rahić, Amir Sijamhodžić, Osman Softić, Nebojša Šerić Šoba, Kenan Šurković, Adis Tanović, Amir Telibećirović, Ognjen Tvrtković, Sanadin Voloder, Almir Zalihić, Ermin Zec
 • Štampa: Suton d.o.o.
 • Časopis izlazi sedmično.