Prema podacima koje je 15. septembra 2023. godine objavio Federalni zavod za statistiku, prosječna isplaćena neto-plaća za jul 2023. godine u Federaciji Bosne i hercegovine iznosila je 1.257 maraka. To je za 0,4 posto niže u odnosu na prethodni mjesec. Prosječna plaća u junu 2023. godine bila je nominalno niža za 1,2 posto u odnosu na maj.

Uvidom u podatke Federalnog zavoda za statistiku može se utvrditi da je posljednji put ovakav slučaj – da prosječne plaće imaju nominalni pad dva mjeseca u nizu – zabilježen u periodu ekonomskog oporavka od posljedica izazvanih pandemijom, odnosno u aprilu i maju 2021. godine. Dakle, pune dvije godine – tačno 24 mjeseca – neto plaće u Federaciji BiH imale su kontinuirani rast s padovima koji nisu bili duži od jednog mjeseca. Iako su se u tom periodu još osjetile ekonomske posljedice pandemije, iako je došlo do ruske invazije na Ukrajinu, u 24 mjeseca ukupno 18 mjeseci imali smo nominalni rast plaća, a 6 mjeseci nominalni pad, ali taj pad nikada nije imao dvomjesečni niz.

Sadašnja vlada vodi Federaciju od početka maja 2023. godine. U maju je zabilježen rast plaća od 3,6 posto, s čim, dakako, novouspostavljena vlast nije mogla ništa imati. Već u junu plaće padaju 1,2 posto, što se nastavlja i julu s padom od 0,4 posto.

Podsjetimo, nametnuta Vlada Federacije BiH, čiji je premijer Nermin Nikšić, izabrana je nakon jednodnevne suspenzije Ustava Federacije 28. aprila 2023. godine. Vlada je izabrana nakon što je Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt na 24 sata praktično ukinuo pravo Bošnjaka da preko funkcije potpredsjednika Federacije BiH odlučuju o izboru Vlade.