Na lokalitetu nekadašnjeg Lakišića harema, u centralnoj gradskoj zoni Mostara, uništena je tabla s prikazom projekta Interkulturni centar „Mevlana“. Lokacija je odmah uz gradilište Hrvatskog narodnog kazališta (HNK)

Tabla na kojoj su kao naručilac projekta navedeni Muftijstvo mostarsko i Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Mostar išarana crnim sprejem i oborena na tlo, stoji u Facebook objavi na stranici Mostar danas.

Iz MIZ-a su jučer, nakon održane Skupštine, saopćili da je zaključkom koji je jednoglasno usvojen, na prijedlog mostarskog muftije, Salema ef. Dedovića prihvaćeno idejno rješenje novog koncepta Interkulturnog centra „Mevlana“.

U pojašnjenjima ideje zastupnicima Skupštine muftija je kazao kako se do ovog rješenja došlo nakon višegodišnjih napora i razgovora sa predstavnicima domaćih vlasti i predstavnicima Međunarodne zajednice u našoj zemlji. 

„Lokalitet Lakišića harema je lokalitet na koji, s aspekta historije, tradicije, civilizacije, kulture, morala pravo polaže IZ, ali je to i lokalitet koji se nalazi u centralnoj zoni Grada Mostar i nije samo pitanje IZ i mostarskog muftije. To je svebošnjačko nacionalno pitanje. Smatramo da je koncept Interkulturnog centra „Mevlana“  kompromisno rješenje za grad Mostar, ispod kojeg Bošnjaci u Mostaru ne mogu dalje ići“, istakao je muftija.

Interkulturni centar „Mevlana“ baziran je na baštini koju Mostar ima više stoljeća, a zasniva se na izučavanju Rumijeve Mesnevije.

“Katedru Mesnevije u Mostaru utemeljio je Derviš-paša Bajezidagić. Sam koncept Mesnevije je koncept inkluzivnosti, povezivanja, ljubavi i mirotvornosti. Mi na tom mjestu nudimo takav koncept, nasuprot zatvorenom i isključivom konceptu koji je ponuđen sa zgradom Hrvatskog narodnog kazališta. Koncept kazališta, kako je predstavljen, je politički, hegemonistički zatvoren koncept“, kazao je muftija.

Projekat Interkulturnog centra „Mevlana, dodao je, dobio je punu podršku međunarodnih zvaničnika, koji će podrškom ovom projektu ponovo skrenuti fokus svog djelovanja na stvarnu  integraciju Mostara i države Bosne i Hercegovine.