Mnogi nisu čuli za frazeološki izraz nezagrnuti grob, nastao u kolokvijalnom jeziku, koji je uglavnom lokalno ograničen za jedan govorni prostor bosanske jezičke teritorije. Prvi put čuo sam ga od mog rahmetli oca. Pod ovim izrazom podrazumijeva se prije svega izuzetno loše zdravstveno i opće psiho-fizičko stanje neke osobe. Izraz je nekonvencionalan i emotivno negativnog naboja, iako je humoristično-šaljivog tona, za koji se može reći da, uvjetno kazano, nije primjeren. Varijacija izraza zabilježena je i sinonimnom neologističkom sintagmom nezagrnuti mezar, koja dodatno proširuje i markira navedenu konstrukciju, apostrofirajući jednu etno-markiranu bosansku leksemu. I

nače, leksema grob nastala je u prijevoju vokala iz korijena grepsti / grebati, aludirajući na grebanje zemlje, odakle se u zapadnoštokavskom bosanskom idiomu javlja i izraz greb. Leksema mezar arapskog je porijekla i označava mjesto obilaženja, posjećivanja, budući da stoji u semantičkoj korelaciji s imenicom zijaret i glagolom zijaretiti, što znači posjeta odnosno posjetiti, posjećivati.

Sličnog sadržaja, ali bez konotacije crnog humora glasi i izraz: Zemlja mu / joj se usula u oči, označavajući tako osobu koja je teške zdravstvene odnosno psiho-fizičke slike, anamneze, čime se želi postići efektnost i slikovitost predstavljanja tjelesnog pa i duhovnog stanja. Navedeni izrazi etnolingvistički su uvjetovani i zanimljivi sa stanovišta njihova značenja, tvorbe i funkcije.

***

Dr. sc. Alen Kalajdžija naučni je savjetnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, u kojem je obavljao i funkciju direktora u dvama mandatima. Njegova područja zanimanja jesu lingvistika i historija jezika. Do sada je ukupno objavio 72 rada, uključujući izvorne naučne članke, stručne radove i prikaze, a istovremeno je učestvovao na 54 domaće i međunarodne naučne i stručne konferencije, simpozija i okrugla stola, od čega su 25 učestvovanja od izbora u zvanje višeg naučnog saradnika. Učestvovao je na više od 60 stručnih tribina i promocija izdanja iz oblasti bosnistike. Urednik je više od 20 izdanja Instituta za jezik, od čega je u 14 izdanja bilo od izbora u zvanje višeg naučnog saradnika, te je bio recenzent niza različitih naučnih i stručnih djela iz oblasti bosnistike.